A De Lege lata Zrt. a felszámolói névjegyzékbe történő bekerülésével az alábbi szakmai alapelveket követve végzi tevékenységét.

Elsődleges fontosságúnak tartjuk a magas színvonalú szakmaiság létrehozását, ennek megőrzését és folyamatos fejlesztését az alkalmazottak továbbképzése által.

Fontos számunkra a Csődtörvényben is kiemelten kezelt hitelezővédelem.

Harmadik alappillérnek tekintjük, az előzőekkel összefüggésben a reorganizációra és a termelőeszközök hatékony felhasználására törekvés.

Célunk egy olyan szervezeti felépítés kialakítása, melynek tagjai elhivatottak a felszámoló tevékenység irányában, munkájukat magas színvonalon, felelősségteljesen végzik, elsődleges irányelvként figyelembe véve a hitelezői érdekek védelme által támasztott elvárásokat.